رونمایی و آغاز فروش دومین کتاب منتشر شده توسط فراگستر در حوزه «مدیریت فرآیندها»

(از ۲۱ تا ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵)

زمان پیش خرید و دریافت کدتخفیف «طلایی» خرید کتاب جدید فراگستر به اتمام رسیده است!