نرم افزار مهندسی تولید

سخت افزار سرور مهندسی تولید

تک کاربره

2 GHz compatible processor CPU
1 GB or Higher RAM
 • 10 GB of free space
 • 5400 RPM hard disk drive
HARD
Supported DVD-ROM
100 mbps / Recommended :1000Mbps LAN
54 mbps / Recommended :128Mbps Wireless
60 kbit/s * internet users = Bandwidth Internet

10 کاربر همزمان

 • Dual-core of 2 GHz compatible processor or Higher
 • Processeor Cache 6 MB or Higher
CPU
3 GB or Higher RAM
 • 50 GB of free space
 • 7200 RPM hard disk drive
 • Raid 1  

or Higher

HARD
Supported DVD-ROM
100 mbps / Recommended :1000Mbps LAN
54 mbps / Recommended :128Mbps Wireless
60 kbps * internet users = Bandwidth Internet

50 کاربر همزمان

 • Intel® Xeon® 5500 series or Intel Core i7 series or Higher
 • Dual-core of 2 GHz compatible processor or Higher
 • Processeor Cache 12 MB
CPU
12 GB or Higher RAM
 • 160 GB of free space
 • 15 K RPM SAS 3.5 “ hard disk drive
 • Raid 5 or raid 10
HARD
Supported DVD-ROM
100 mbps / Recommended :1000Mbps LAN
60 kbps * internet users = Bandwidth Internet

نرم افزار سرور مهندسی تولید

مشخصات نرم افزاری سرور

 • Windows Server 2003 SP2
32 bit Operating system
 • Windows Server 2003 SP2
 • Windows Server 2008 SP2 R2
64 bit
 • Microsoft SQL Server 2008 R2
 • Reporting Server 2008 R2
DataBase Softwares
 • Microsoft IIS 6 or Higher
 • Microsoft Office 2007 or Higher
 • Flash Player 7 or Higher
Programs and Features

سخت افزار ایستگاه کاربری

مشخصات سخت افزاری ایستگاه کاربری

1 GHz compatible processor or Higher CPU
1 GB or Higher RAM
 • 10 GB of free space
 • 5400 RPM hard disk drive
HARD
Supported DVD-ROM
100 mbps / Recommended :1000Mbps LAN
54 mbps / Recommended :128Mbps Wireless

نرم افزار ایستگاه کاربری

مشخصات نرم افزار ایستگاه کاربری

 • Windows Seven
 • Windows XP SP3
32 bit Operating system
 • Windows Seven
 • Windows XP SP3
64 bit
 • Microsoft Office 2010 or Higher
 • Adob Acrobat
 • Microsoft.NET Framework 3.5 SP1
 • Microsoft.NET Framework 4.0
 • Microsoft.NET Framework 2.0 SDK
Programs and Features Softwares

نرم افزار برنامه ریزی تولید

سخت افزار سرور مهندسی تولید

تک کاربره

2 GHz compatible processor CPU
1 GB or Higher RAM
 • 10 GB of free space
 • 5400 RPM hard disk drive
HARD
Supported DVD-ROM
100 mbps / Recommended :1000Mbps LAN
54 mbps / Recommended :128Mbps Wireless
60 kbit/s * internet users = Bandwidth Internet

10 کاربر همزمان

 • Dual-core of 2 GHz compatible processor or Higher
 • Processeor Cache 6 MB or Higher
CPU
3 GB or Higher RAM
 • 50 GB of free space
 • 7200 RPM hard disk drive
 • Raid 1  

or Higher

HARD
Supported DVD-ROM
100 mbps / Recommended :1000Mbps LAN
54 mbps / Recommended :128Mbps Wireless
60 kbps * internet users = Bandwidth Internet

50 کاربر همزمان

 • Intel® Xeon® 5500 series or Intel Core i7 series or Higher
 • Dual-core of 2 GHz compatible processor or Higher
 • Processeor Cache 12 MB
CPU
12 GB or Higher RAM
 • 160 GB of free space
 • 15 K RPM SAS 3.5 “ hard disk drive
 • Raid 5 or raid 10
HARD
Supported DVD-ROM
100 mbps / Recommended :1000Mbps LAN
60 kbps * internet users = Bandwidth Internet

نرم افزار سرور مهندسی تولید

مشخصات نرم افزاری سرور

 • Windows Server 2003 SP2
32 bit Operating system
 • Windows Server 2003 SP2
 • Windows Server 2008 SP2 R2
64 bit
 • Microsoft SQL Server 2008 R2
 • Reporting Server 2008 R2
DataBase Softwares
 • Microsoft IIS 6 or Higher
 • Microsoft Office 2007 or Higher
 • Flash Player 7 or Higher
Programs and Features

سخت افزار ایستگاه کاربری

مشخصات سخت افزاری ایستگاه کاربری

1 GHz compatible processor or Higher CPU
1 GB or Higher RAM
 • 10 GB of free space
 • 5400 RPM hard disk drive
HARD
Supported DVD-ROM
100 mbps / Recommended :1000Mbps LAN
54 mbps / Recommended :128Mbps Wireless

نرم افزار ایستگاه کاربری

مشخصات نرم افزار ایستگاه کاربری

 • Windows Seven
 • Windows XP SP3
32 bit Operating system
 • Windows Seven
 • Windows XP SP3
64 bit
 • Microsoft Office 2010 or Higher
 • Adob Acrobat
 • Microsoft.NET Framework 3.5 SP1
 • Microsoft.NET Framework 4.0
 • Microsoft.NET Framework 2.0 SDK
Programs and Features Softwares

نرم افزار برنامه ریزی احتیاجات مواد

سخت افزار سرور مهندسی تولید

تک کاربره

2 GHz compatible processor CPU
1 GB or Higher RAM
 • 10 GB of free space
 • 5400 RPM hard disk drive
HARD
Supported DVD-ROM
100 mbps / Recommended :1000Mbps LAN
54 mbps / Recommended :128Mbps Wireless
60 kbit/s * internet users = Bandwidth Internet

10 کاربر همزمان

 • Dual-core of 2 GHz compatible processor or Higher
 • Processeor Cache 6 MB or Higher
CPU
3 GB or Higher RAM
 • 50 GB of free space
 • 7200 RPM hard disk drive
 • Raid 1  

or Higher

HARD
Supported DVD-ROM
100 mbps / Recommended :1000Mbps LAN
54 mbps / Recommended :128Mbps Wireless
60 kbps * internet users = Bandwidth Internet

50 کاربر همزمان

 • Intel® Xeon® 5500 series or Intel Core i7 series or Higher
 • Dual-core of 2 GHz compatible processor or Higher
 • Processeor Cache 12 MB
CPU
12 GB or Higher RAM
 • 160 GB of free space
 • 15 K RPM SAS 3.5 “ hard disk drive
 • Raid 5 or raid 10
HARD
Supported DVD-ROM
100 mbps / Recommended :1000Mbps LAN
60 kbps * internet users = Bandwidth Internet

نرم افزار سرور مهندسی تولید

مشخصات نرم افزاری سرور

 • Windows Server 2003 SP2
32 bit Operating system
 • Windows Server 2003 SP2
 • Windows Server 2008 SP2 R2
64 bit
 • Microsoft SQL Server 2008 R2
 • Reporting Server 2008 R2
DataBase Softwares
 • Microsoft IIS 6 or Higher
 • Microsoft Office 2007 or Higher
 • Flash Player 7 or Higher
Programs and Features

سخت افزار ایستگاه کاربری

مشخصات سخت افزاری ایستگاه کاربری

1 GHz compatible processor or Higher CPU
1 GB or Higher RAM
 • 10 GB of free space
 • 5400 RPM hard disk drive
HARD
Supported DVD-ROM
100 mbps / Recommended :1000Mbps LAN
54 mbps / Recommended :128Mbps Wireless

نرم افزار ایستگاه کاربری

مشخصات نرم افزار ایستگاه کاربری

 • Windows Seven
 • Windows XP SP3
32 bit Operating system
 • Windows Seven
 • Windows XP SP3
64 bit
 • Microsoft Office 2010 or Higher
 • Adob Acrobat
 • Microsoft.NET Framework 3.5 SP1
 • Microsoft.NET Framework 4.0
 • Microsoft.NET Framework 2.0 SDK
Programs and Features Softwares

نرم افزار کنترل عملیات تولید

سخت افزار سرور مهندسی تولید

تک کاربره

2 GHz compatible processor CPU
1 GB or Higher RAM
 • 10 GB of free space
 • 5400 RPM hard disk drive
HARD
Supported DVD-ROM
100 mbps / Recommended :1000Mbps LAN
54 mbps / Recommended :128Mbps Wireless
60 kbit/s * internet users = Bandwidth Internet

10 کاربر همزمان

 • Dual-core of 2 GHz compatible processor or Higher
 • Processeor Cache 6 MB or Higher
CPU
3 GB or Higher RAM
 • 50 GB of free space
 • 7200 RPM hard disk drive
 • Raid 1  

or Higher

HARD
Supported DVD-ROM
100 mbps / Recommended :1000Mbps LAN
54 mbps / Recommended :128Mbps Wireless
60 kbps * internet users = Bandwidth Internet

50 کاربر همزمان

 • Intel® Xeon® 5500 series or Intel Core i7 series or Higher
 • Dual-core of 2 GHz compatible processor or Higher
 • Processeor Cache 12 MB
CPU
12 GB or Higher RAM
 • 160 GB of free space
 • 15 K RPM SAS 3.5 “ hard disk drive
 • Raid 5 or raid 10
HARD
Supported DVD-ROM
100 mbps / Recommended :1000Mbps LAN
60 kbps * internet users = Bandwidth Internet

نرم افزار سرور مهندسی تولید

مشخصات نرم افزاری سرور

 • Windows Server 2003 SP2
32 bit Operating system
 • Windows Server 2003 SP2
 • Windows Server 2008 SP2 R2
64 bit
 • Microsoft SQL Server 2008 R2
 • Reporting Server 2008 R2
DataBase Softwares
 • Microsoft IIS 6 or Higher
 • Microsoft Office 2007 or Higher
 • Flash Player 7 or Higher
Programs and Features

سخت افزار ایستگاه کاربری

مشخصات سخت افزاری ایستگاه کاربری

1 GHz compatible processor or Higher CPU
1 GB or Higher RAM
 • 10 GB of free space
 • 5400 RPM hard disk drive
HARD
Supported DVD-ROM
100 mbps / Recommended :1000Mbps LAN
54 mbps / Recommended :128Mbps Wireless

نرم افزار ایستگاه کاربری

مشخصات نرم افزار ایستگاه کاربری

 • Windows Seven
 • Windows XP SP3
32 bit Operating system
 • Windows Seven
 • Windows XP SP3
64 bit
 • Microsoft Office 2010 or Higher
 • Adob Acrobat
 • Microsoft.NET Framework 3.5 SP1
 • Microsoft.NET Framework 4.0
 • Microsoft.NET Framework 2.0 SDK
Programs and Features Softwares

نرم افزار کنترل مواد مصرفی

سخت افزار سرور مهندسی تولید

تک کاربره

2 GHz compatible processor CPU
1 GB or Higher RAM
 • 10 GB of free space
 • 5400 RPM hard disk drive
HARD
Supported DVD-ROM
100 mbps / Recommended :1000Mbps LAN
54 mbps / Recommended :128Mbps Wireless
60 kbit/s * internet users = Bandwidth Internet

10 کاربر همزمان

 • Dual-core of 2 GHz compatible processor or Higher
 • Processeor Cache 6 MB or Higher
CPU
3 GB or Higher RAM
 • 50 GB of free space
 • 7200 RPM hard disk drive
 • Raid 1  

or Higher

HARD
Supported DVD-ROM
100 mbps / Recommended :1000Mbps LAN
54 mbps / Recommended :128Mbps Wireless
60 kbps * internet users = Bandwidth Internet

50 کاربر همزمان

 • Intel® Xeon® 5500 series or Intel Core i7 series or Higher
 • Dual-core of 2 GHz compatible processor or Higher
 • Processeor Cache 12 MB
CPU
12 GB or Higher RAM
 • 160 GB of free space
 • 15 K RPM SAS 3.5 “ hard disk drive
 • Raid 5 or raid 10
HARD
Supported DVD-ROM
100 mbps / Recommended :1000Mbps LAN
60 kbps * internet users = Bandwidth Internet

نرم افزار سرور مهندسی تولید

مشخصات نرم افزاری سرور

 • Windows Server 2003 SP2
32 bit Operating system
 • Windows Server 2003 SP2
 • Windows Server 2008 SP2 R2
64 bit
 • Microsoft SQL Server 2008 R2
 • Reporting Server 2008 R2
DataBase Softwares
 • Microsoft IIS 6 or Higher
 • Microsoft Office 2007 or Higher
 • Flash Player 7 or Higher
Programs and Features

سخت افزار ایستگاه کاربری

مشخصات سخت افزاری ایستگاه کاربری

1 GHz compatible processor or Higher CPU
1 GB or Higher RAM
 • 10 GB of free space
 • 5400 RPM hard disk drive
HARD
Supported DVD-ROM
100 mbps / Recommended :1000Mbps LAN
54 mbps / Recommended :128Mbps Wireless

نرم افزار ایستگاه کاربری

مشخصات نرم افزار ایستگاه کاربری

 • Windows Seven
 • Windows XP SP3
32 bit Operating system
 • Windows Seven
 • Windows XP SP3
64 bit
 • Microsoft Office 2010 or Higher
 • Adob Acrobat
 • Microsoft.NET Framework 3.5 SP1
 • Microsoft.NET Framework 4.0
 • Microsoft.NET Framework 2.0 SDK
Programs and Features Softwares

نرم افزار کنترل کیفیت

سخت افزار سرور مهندسی تولید

تک کاربره

2 GHz compatible processor CPU
1 GB or Higher RAM
 • 10 GB of free space
 • 5400 RPM hard disk drive
HARD
Supported DVD-ROM
100 mbps / Recommended :1000Mbps LAN
54 mbps / Recommended :128Mbps Wireless
60 kbit/s * internet users = Bandwidth Internet

10 کاربر همزمان

 • Dual-core of 2 GHz compatible processor or Higher
 • Processeor Cache 6 MB or Higher
CPU
3 GB or Higher RAM
 • 50 GB of free space
 • 7200 RPM hard disk drive
 • Raid 1  

or Higher

HARD
Supported DVD-ROM
100 mbps / Recommended :1000Mbps LAN
54 mbps / Recommended :128Mbps Wireless
60 kbps * internet users = Bandwidth Internet

50 کاربر همزمان

 • Intel® Xeon® 5500 series or Intel Core i7 series or Higher
 • Dual-core of 2 GHz compatible processor or Higher
 • Processeor Cache 12 MB
CPU
12 GB or Higher RAM
 • 160 GB of free space
 • 15 K RPM SAS 3.5 “ hard disk drive
 • Raid 5 or raid 10
HARD
Supported DVD-ROM
100 mbps / Recommended :1000Mbps LAN
60 kbps * internet users = Bandwidth Internet

نرم افزار سرور مهندسی تولید

مشخصات نرم افزاری سرور

 • Windows Server 2003 SP2
32 bit Operating system
 • Windows Server 2003 SP2
 • Windows Server 2008 SP2 R2
64 bit
 • Microsoft SQL Server 2008 R2
 • Reporting Server 2008 R2
DataBase Softwares
 • Microsoft IIS 6 or Higher
 • Microsoft Office 2007 or Higher
 • Flash Player 7 or Higher
Programs and Features

سخت افزار ایستگاه کاربری

مشخصات سخت افزاری ایستگاه کاربری

1 GHz compatible processor or Higher CPU
1 GB or Higher RAM
 • 10 GB of free space
 • 5400 RPM hard disk drive
HARD
Supported DVD-ROM
100 mbps / Recommended :1000Mbps LAN
54 mbps / Recommended :128Mbps Wireless

نرم افزار ایستگاه کاربری

مشخصات نرم افزار ایستگاه کاربری

 • Windows Seven
 • Windows XP SP3
32 bit Operating system
 • Windows Seven
 • Windows XP SP3
64 bit
 • Microsoft Office 2010 or Higher
 • Adob Acrobat
 • Microsoft.NET Framework 3.5 SP1
 • Microsoft.NET Framework 4.0
 • Microsoft.NET Framework 2.0 SDK
Programs and Features Softwares

به شما پیشنهاد میکنیم….

درخواست دمو

سوالات متداول

مشاوره آنلاین

دانلود کاتالوگ الکترونیکی