برنامه ریزی احتیاجات مواد

تغذیه گر تولید در یک کارخانه، انبارهای آن است و لازمه پاسخگویی انبار به نیاز خطوط تولیدی، موجودیی کافی میباشد. باتوجه به روشهای تولیدی، زمان تامین کالا و صدور اتوماتیک درخواست تامین برمبنای نقطه سفارش، بادرنظر گرفتن درخت محصول، MRP Sheet و محاسبات MRP جزو پرخطاترین و زمانبرترین قسمت برنامه‌ریزی احتیاجات مواد می‌باشد.

نرم افزار برنامه ریزی احتیاجات مواد در حقیقت برنامه‌ریز منبع تغذیه فرایندهای تولیدی یک کارخانه میباشد. بنابراین هرچه این برنامه‌ریزی منظم‌تر و دقیق‌تر بتواند سیستم تولید را حمایت کند، میتوان به تولید طبق برنامه امیدوارتر بود. باتوجه به پیچدگی‌های خاص محاسبات در فرایند دستی، خطاهایی حاصل خواهند شد که انتشار غیرقابل رهگیری در زمانبندی‌ها پیدا میکنند و زمانی شناسایی خواهند شد که کار از کار گذشته باشد. بنابراین یک سیستم مکانیزه قابل اطمینان برنامه‌ریزی احتیاجات مواد تضمین کننده سرعت و دقت در محاسبات خواهد بود.

برای بررسی بیشتر پیشنهاد میکنیم:

مشاوره آنلاین