نرم افزار کنترل کیفیت

جهت انتقال رسیدهای موقت انبار به واحد کنترل کیفیت ورود کالا و اخذ تاییدات این واحد، پیش از افزایش موجودی در انبار، زیرسیستم کنترل کیفیت ورود کالا در مکانی فی‌مابین سیستم‌های تدارکات و مدیریت انبار فراگستر تعبیه شده است. در این زیرسیستم با تعیین مراکز کنترل کیفی و سطوح دسترسی به آنها، امکان دریافت و ثبت اطلاعات و سپس ایجاد و ارسال رسید دائم وجود خواهد داشت.

همچنین جهت مدیریت مقادیر مردودی قابلیت ثبت اطلاعات مرجوعی کالا یا انتقال آن به کمیته اضرار در دسترس خواهد بود.

برای بررسی بیشتر پیشنهاد میکنیم:

مشاوره آنلاین