دومین و سومین دوره از کارگاههای آموزشیBPMSبرگزار شد

دومین و سومین دوره از کارگاههای آموزشی BPMS برگزار شد

به دنبال برگزاری سری کارگاههای آموزشی رایگان مدیریت فرایند کسب و کار BPMS دومین و سومین کارگاه آموزشی در محل سالن همایشهای فراگستر برگزار گردید.

در این دوره از سمینارهای نیم روزه که برای دو گروه از علاقمندان و مدیران در حوزه سازمانهای دولتی، شرکتهای نفتی و صنایع خودرو در روزهای چهارم و ششم اسفندماه ۹۲ برگزار گردید در مورد موضوعاتی نظیر مفاهیم فرآیندگرایی، زبان مدلسازی فرآیندها، بهبود و توسعه فرآیندهای سازمانی و  بطور کلی مزایای حاصل از بکارگیری نرم افزار مدیریت فرآیندهای کسب و کار BPMS در سازمانها بحث و تبادل نظر شد و شرکت کنندگان بصورت زنده با چرخه مدیریت فرآیندها در BPMS آشنا شدند.

از قابلیتهای نرم افزار مدیریت فرایند کسب و کار فراگستر بیشتر بدانید.

شایان ذکر است بدلیل استقبال بیش از اندازه برای حضور در چنین کارگاههای آموزشی، به اطلاع آن دسته از علاقمندانی که ازابتدای اسفندماه نسبت به ثبت نام خود طبق این شرایط اقدام نموده اند میرساند از این افراد در دوره های بعدی ما که در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ برگزار میشود دعوت بعمل خواهد آمد.

همچنین بمنظور افزایش اثربخشی کارگاههای آموزشی BPMS، دوره ها در گروههای ۱۵-۲۰ نفری برگزار خواهد شد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Got Something To Say: