نرم افزار ارائه خدمات از راه دور فراگستر

برای رفع نیازهای مشتریان وارائه خدمات گسترده درسراسر نقاط ایران وجهان وبدون نیازبمراجعه حضوری کارشناسان سرویس eSupport درخدمت مشتریان قرار گرفته است. اینسرویس ازطریق بستر اینترنت وبااستفاده ازFaraGostarSupport.exeانجام میگردد. کافی است برنامه مذکور توسط مشتری دانلود واجراشود. دراینراستا فراگستر امکانات زیر ساختی مناسبی رابرای بخش خدمات پس ازفروش محصولات فراهم نموده است تا باکمترین سربار برای مشتری خدمات درکوتاهترین زمان ممکن وبابالاترین کیفیت دریافت گردد. ازدیگر ویژگی های اینروش برخورداری ازتیم فنی مستقر درمحل شرکت میباشد که میتوانند ببهبود کیفیت خدمات کمک نمایند. خدمات نصب نرم‌افزار برای شرکت های خارج ازکشور وشهرستان ها نیز میتواند ازاینطریق توسط متخصصین نصب انجام پذیرد.

راهنمای استفاده از FaraGostarSupport.exe جهت پشتیبانی ازراه دور

نرم افزار ارائه خدمات از راه دور

  • بااستفاده ازلینک موجود درسایت فایل راDownload نمایید(توجه داشته باشید حجم فایل مورد نظر 250 کیلوبایت میباشد
  • نکته قابل ذکر آنست که فقط بر روی سیستم مورد نظر نیازبداشتن اینترنت میباشد وپشتیبان ازطریق اتصال بآن سیستم وباراهنمایی پشتیبان گیرنده میتواند بر روی سیستمهای دیگر Remote شود. البته بهتر آنست که برای سهولت کار بر روی سیستمیکه نیازبپشتیبانی دارد Remote داده شود.
  • پس ازاجرای FaraGostarSupport.exe پشتیبان گیرنده لیستی شبیه بشکل زیر رامشاهده میکند

eSupport-page-image

  • جهت برقراری ارتباط باپشتیبان لازم است طبق هماهنگی قبلی بر روی Internet Support دوبار کلیک نموده ومنتظر باشید که پشتیبان درخواست شما راتایید نماید.
  • توجه داشته باشید برای استفاده ازاین سیستم میبایست پورت 5500 تا 5520 بر روی سیستم مربوطه بازباشد.

دانلود نرم افزار FaraGostarSupport.exe

جهت استفاده از خدمات eSupport، نرم افزار FaraGostarSupport.exe را دانلود کرده و در صورت نیاز برای راهنمایی بیشتر با کارشناسان خدمات پس از فروش ارتباط برقرار کنید.