مشاوره، پیاده‌سازی و استقرار نرم‌افزار

فرآیند نصب، پیاده‌سازی و استقرار یکی‌از اصلی‌ترین بخش‌ها در چرخه اجرای نرم‌افزار است و تلاش برای پیاده‌سازی هرچه دقیق‌تر و سریع‌تر نرم افزار در این بخش به کاهش هزینه‌های پروژه و چابک‌تر شدن سازمان‌ها منجر می‌شود.
در فرآیند استقرار تلاش بر این است تا با شناسایی و درک نیازهای کاربران، با تعهد به زمانبندی و هزینه تعریف شده، مراحل استقرار را به‌گونه‌ی موثر، دقیق و منطبق بر نیاز مشتریان انجام دهیم.
هدف: ارائه راهكارها و تمهیدات لازم جهت گذار از مرحله قبلی به مرحله جدید می‌باشد.

مأموریت‌ها:

• بررسی‌های اولیه و امکان‌سنجی استقرار نرم افزار
• ارائه برنامه زمانبندی برای عملیات راه اندازی نرم افزار
• ارسال پیشنهاد سرور مناسب و فهرست تجهیزات مورد نیاز
• نصب و راه‌اندازی نرم افزار
• کمک در گردآوری و ورود اطلاعات پایه در نرم‌افزار
• تبدیل اطلاعات از نرم افزارهای قبلی (کانورت اطلاعات)
• ارائه راهکار بهبود شبکه و سخت افزار