آموزش تخصصی

آموزش نظام مند کاربران نرم افزارها ازنظر فراگستر یک گام بلند دراستقرار موفق وبهره برداری مناسب ازسیستمها است،شرکت فراگستر با بهره‎گیری ازتجارب پیشین خود  در این زمینه و بهره‎مندی از توانایی‎های كارشناسان آموزش دیده خود درقالب یك تیم متخصص و تدوین سرفصل‎های آموزشی متناسب بانیازکاربران به شیوه‌های نوین اقدام به آموزش کاربران می‎نماید. خدمات اصلی که دراین حوزه توسط فراگستر ارائه میشود عبارت است از:

برگزاری دوره‌های آموزشی کار با نرم افزارها

 دوره‌های آموزشی کار بانرم‌افزارهای فراگستر متناسب بانیازهریک ازکاربران ازسطوح مقدماتی تا پیشرفته به روشهای زیر انجام میشود

برگزاری دوره‌های آموزشی کار با نرم افزارها

برگزاری دوره آموزشی خاص

علاوه برآموزشهای همگام باراه‌اندازی نرم‌افزارهای فراگستر، شرکت فراگستر این امکان رابرای کاربران خود مهیا نموده است تا درصورت درخواست کارفرمایان، دوره‌های ‌آموزشی خاص نظیر مفاهیم پایه‌ای مرتبط بانرم‌افزارها، بانكهای اطلاعاتی وشبكه‌های كامپیوتری و… درمحل فراگستر ویا محل معرفی شده ازسوی کافرما برگزار ومدارک معتبر نیزبه شرکت‌کنندگان دراین دوره‌ها اعطا نماید.

برگزاری دوره آموزشی خاص

برگزاری آزمون عملی و ارائه گواهینامه آموزشی

پس ازبرگزاری دوره‌های آموزشی، کاربران میتوانند درآزمون عملی شرکت نمایند ودرصورت موفقیت دراین آزمون گواهینامه کاربری یا راهبری نرم‌افزارها رادریافت نمایند. گواهینامه‌های اخذ شده میتواند مدرکی مهم دراثبات سطح توانایی کاربران درکار بامجموعه نرم‎‎افزارهای فراگستر باشد. همچنین می‎تواند درجهت افزایش انگیزه کاربران وارتقاء رزومه کاری واعتبار شغلی کاربران مؤثر باشد.

برگزاری آزمون عملی و ارائه گواهینامه آموزشی

پایگاه دانش

پایگاه دانش فراگستر مجموعه غنی از اطلاعات ومستندات نرم‌افزارهای یکپارچه فراگستر میباشد. این پایگاه توسط متخصصین وکارشناسان مجرب ایجاد شده وبروز میگردد. دراین سامانه، محتواهای آموزشی کار بانرم‌افزارهای فراگستر درقالب فایلهای متنی ومدیاهای آموزشی ازطریق وب سایت به نشانی http://wiki.faragostar.net دردسترس عموم کاربران قرار دارد. دراین روش سعی شده باارائه آموزشها ازطریق سمعی وبصری وارائه سوالات متداول کاربران به همراه پاسخهای مناسب، بهترین و آسانترین روش ممکن برای فراگیری نرم‌افزارهای فراگستر رابدون محدودیت زمانی ومکانی دراختیار قرارداد.

پایگاه دانش

انجمن مجازی

جامعه مجازی فراگستر، محیطی است جهت درج وتبادل دانش وتجارب کاربران نرم افزارها. کاربران بصورت کاملاً رایگان میتوانند ضمن مشاهده نظرات وتجارب کاربران دیگربه بحثهای ایجاد شده بپیوندند. این امکان باعث به اشتراک‌گذاری تجارب کاربری وافزایش کیفیت بهره برداری ازسیستمها گردیده است.

انجمن مجازی