کارگزاری بورس بیمه ایران به همراه فراگستر میزان رضایت مشتریان خود را افزایش داده‌است

فراگستر همکار شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران

شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران (کارگزار رسمی بورس اوراق بهادار، کالا و انرژی) متعلق به شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان یکی از بزرگترین و با سابقه‌ ترین شرکت‌های کارگزاری فعال در بازار سرمایه مشغول به فعالیت می ­باشد.

شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران (کارگزار رسمی بورس اوراق بهادار، کالا و انرژی) متعلق به شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان یکی از بزرگترین و با سابقه‌‌ترین شرکت‌های کارگزاری فعال در بازار سرمایه مشغول به فعالیت می‌باشد. کارگزاری بورس بیمه ایران از سال ۹۷ به جمع مشتریان فراگستر پیوسته است. از ابتدای آغاز همکاری کارگزاری بورس بیمه ایران تعداد کاربران حدود ۷۰ کاربر بوده، ولی پس از گذشت سه سال همکاری با فراگستر و رضایت از این همکاری تعداد کاربران به سه برابر افزایش پیدا کرده است. این شرکت در ادامه و با نظارت تیم فنی فراگستر تعداد ماژول‌ها و زیرسیستم‌هایی که از فراگستر استفاده می‌کند را نیز ارتقا و افزایش داده است. راهکارهای فراگستر برای این شرکت شامل موارد زیر می‌شود:

 • راهکارهای فراگستر

  اتوماسیون اداری نسخه ۷

  نرم افزار اموال و دارایی‌های ثابت

  مدیریت مستندات

  مدیریت فاکس

  پروتکل ارتباطی ECE

  سامانه تبادل فایل

  نسخه موبایل

  نسخه موبایل PWA

Call Now Buttonمشاوره رایگان