باتشکر، درخواست شما برای عضویت در باشگاه مشتریان فراگستر ثبت شد.

بزودی درخواست شما بررسی و کارت عضویت رایگان برای شما ارسال خواهد شد.

  • ارتباط با مسئول باشگاه مشتریان

    ۰۲۱-۴۲۶۲۳ – داخلی ۱۱۳

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و ویژگی‌های عضویت، به صفحه زیر مراجعه کنید.

۴۲۶۲۳ (۰۲۱)