نوشته‌ها

آشنایی با BPMN

آشنایی با BPMN

همانطورکه در بخش قبل بدان اشاره شد، سناریوی فرآیند و مستند آن در ابتدای کار تحلیل می‌شود و به عنوان خوراک نرم‌افزار BPMS استفاده می‌شود. در ادامه برای پیاده سازی این سناریو نیاز دارید تا زبان مدلسازی فرآیندها (BPMN) را بدانید.در این مقاله و مقالات بعدی میخواهیم شما را با این زبان بیشتر آشنا کنیم.

اولین مرحله جهت پیاده‌سازی فرآیند تعریف مدل فرآیند می‌باشد. در این مرحله ما می‌بایست راه‌های اجرایی فرآیند و نحوه اجرای آن‌ها را به سیستم بفهمانیم تا اجرای سیستم BPMS از فرآیند همانگونه باشد که ما در سناریوی فرآیند تحلیل کرده‌ایم. ادامه مطلب