نوشته‌ها

آنالیز داده‌های مربوط به ارزیابی آمادگی سازمان

آنالیز داده‌های مربوط به ارزیابی آمادگی سازمان

در مقاله قبلی نحوه ارزیابی آمادگی سازمانها برای استفاده از BPMS را مورد بررسی قرار دادیم و به هشت سوال ویژه و پنج سوالی که برای هر سوال در نظر گرفته شده است نیز اشاره داشتیم. در این مقاله نحوه کار با پاسخ های ارائه شده به این پرسش‌ها و نتایج بدست آمده را بررسی می‌نماییم. ادامه مطلب