نوشته‌ها

کار آفرین برتر کشور

ارایه راهکار[مدیریت فرآیندهای تجاری] توسط کار آفرین برتر

فراگستر از جمله شرکتهای صاحب نام در حوزه فناوری اطلاعات است که به تازگی کارآفرین برتر کشور در حوزه فناوری اطلاعات نیز شناخته شده است. هادی شریفی مدیرعامل این شرکت در گفت و گو به ما درباره شرکت و محصولات آن میگوید.

در مورد تاریخچه شرکت فراگستر توضیح دهید ؟

شرکت مهندسی پ‍‍‍ژوهشی فراگستر با هدف طراحی راهکارهای یکپارچه فناوری اطلاعات تاسیس شده است .فعالیت فراگستر ارایه نرم افزارهای حرفه ای و سازمانی برای سازمان هایی با گردش اطلاعات و مکاتبات بالا است. در صورتی که سازمانی تمایل به پیشرفت، کاهش هزینه و کنترل دقیق عملیات داشته باشد به خوبی میتواند از نرم افزارهای فراگستر بهره مند شود. ادامه مطلب