نوشته‌ها

BPMS مقابل EPR یا کنار آن

BPMS مقابل EPR یا کنار آن؟؟-۲

در مقاله قبلی اشاره شد که برخی از مهمترین دلایل عدم موفقیت ERP در کشور ما، برخی از نقاط قوت این سیستم‌ها هستند. اولین نقطه قوت ERP که عامل اول برای شکست این پروژه ها در کشور ما نیز میباشد، استانداردسازی فرایندهای سازمانی است. یعنی ERPها فرایندهای سازمانی را براساس بهترین تجربیاتی که از سازمان‌های مختلف بدست آورده‌اند، ارائه می‌نمایند. ادامه مطلب

BPMS مقابل EPR یا کنار آن

BPMS مقابل EPR یا کنار آن؟؟-۱

این سئوالیست که ذهن بسیاری ازسازمانها وشرکتهای کشور مارا مشغول خود کرده است. اگر شرکت ما درحال تهیه BPMS است، ایادیگر نیازی بهERP وجود ندارد؟ یابرعکس، شرکت ما درشرف تهیه ERP است، آیا دیگر نیازی بهBPMS وجود ندارد؟ ادامه مطلب