نوشته‌ها

BPMS مقابل EPR یا کنار آن

BPMS مقابل EPR یا کنار آن؟؟-۲

درمقاله قبلی اشاره شد که برخی ازمهمترین دلایل عدم موفقیت ERP درکشور ما، برخی ازنقاط قوت این سیستم‌ها هستند. اولین نقطه قوت ERP که عامل اول برای شکست این پروژه ها درکشور مانیز میباشد، استانداردسازی فرایندهای سازمانیست. یعنی ERPها فرایندهای سازمانی را براساس بهترین تجربیاتی که ازسازمان‌های مختلف بدست آورده‌اند، ارائه مینمایند. ادامه مطلب …

BPMS مقابل EPR یا کنار آن

BPMS مقابل EPR یا کنار آن؟؟-۱

این سئوالیست که ذهن بسیاری ازسازمانها وشرکتهای کشور مارا مشغول خود کرده است. اگر شرکت ما درحال تهیه BPMS است، ایادیگر نیازی بهERP وجود ندارد؟ یابرعکس، شرکت ما درشرف تهیه ERP است، آیا دیگر نیازی بهBPMS وجود ندارد؟ ادامه مطلب …