نوشته‌ها

رویداد یا Event - رویدادهای میانی

رویداد یا Event – رویدادهای میانی

اگر تا به اینجا با همراه بوده اید، به خاطر می آورید که در جلسه قبل درباره رویدادهای پایانی صحبت کردیم. دراین جلسه رویدادهای میانی را مورد بررسی قرار میدهیم.

رویدادهای میانی رویدادهایی هستند که در میانه راه فرآیند محقق می‌گردند و بر فرآیند تاثیر می‌گذارند. این رویدادها هم می‌توانند Catching و هم Throwing باشند، ادامه مطلب …