نوشته‌ها

استقرار فرایندهای کسب‌وکار

برگزاری موفقیت آمیز کارگاه استقرار فرآیندهای کسب وکار در آکادمی فراگستر

کارگاه عملی دو روزه “تحلیل، طراحی، مدلسازی و پیاده سازی فرآیندهای کسب‌وکار” که به اختصار کارگاه استقرار فرایندهای کسب‌وکار مینامیم؛ در تاریخ ۲۳ و ۲۴ شهریورماه ۱۳۹۶ با هدف شناخت و مراحل استقرار فرآیندها، شناسایی جایگاه فرآیندهای کسب و کار و پیاده‌سازی از صفر تا صد فرآیندها، در محل آکادمی فراگستر، ادامه مطلب