نوشته‌ها

استقرار مناسب BPM، کلید موفقیت سازمان

علاقه‌مندی به مفهوم مدیریت فرایند سازمانی (BPM) در انواع سازمانها اعم از کوچک و بزرگ، رشد وسیعی داشته است. با این وجود بسیاری از مردم هنوز از BPM شناخت کافی ندارند.

به گزارش فراگستر، در حالت کلی BPM به خودکارسازی و آسان‌سازی فرایندهای دستی در سازمان مربوط می‌شود که بصورت روزانه در فضای کاری مورد استفاده قرار می‌گیرد.  ادامه مطلب

افتخاری دیگر درارائه خدمات نوین

افتخاری دیگر درارائه خدمات نوین

شرکت مهندسی پژوهشی فراگستــر درپی استقرار مدیریت فرایندهای کسب وکار (BPM :Business Processes Management) درطراحی و توسعه سیستم اتوماسیون اداری تحت وب خود با ایجاد Work flow و Form Generator و همچنین پروتکلهای مناسب با این تکنولوژی درمحصول Weboffice، موفق به دریافت نمایندگی از Skelta گردید.