نوشته‌ها

استقرار مناسب BPM، کلید موفقیت سازمان

علاقه‌مندی به مفهوم مدیریت فرایند سازمانی (BPM) در انواع سازمانها اعم از کوچک و بزرگ، رشد وسیعی داشته است. با این وجود بسیاری از مردم هنوز از BPM شناخت کافی ندارند.

به گزارش فراگستر، در حالت کلی BPM به خودکارسازی و آسان‌سازی فرایندهای دستی در سازمان مربوط می‌شود که بصورت روزانه در فضای کاری مورد استفاده قرار می‌گیرد.  ادامه مطلب …

افتخاری دیگر درارائه خدمات نوین

افتخاری دیگر درارائه خدمات نوین

شرکت مهندسی پژوهشی فراگستــر درپی استقرار مدیریت فرایندهای کسب وکار (BPM :Business Processes Management) درطراحی و توسعه سیستم اتوماسیون اداری تحت وب خود با ایجاد Work flow و Form Generator و همچنین پروتکلهای مناسب با این تکنولوژی درمحصول Weboffice، موفق به دریافت نمایندگی از Skelta گردید.