نوشته‌ها

ساختمان شماره دو فراگستر افتتاح گردید

ساختمان شماره دو فراگستر افتتاح گردید

پیروطرح توسعه خدمات شرکت فراگستر بیش از۱۲۰۰ متر مربع بفضای فیزیکی ارائه خدمات فراگستر افزوده گردید. ساختمان جدید فراگستر درخیابان کوه نور واقع میباشد. ادامه مطلب