نوشته‌ها

احراز هویت کاربران

فواید بکارگیری SSO در احراز هویت کاربران

امروزه یافتن یک برنامه کاربردی جدی که در آن نیازهای امنیتی و کنترل دسترسی وجود نداشته باشد، اگر ناممکن نباشد کاری بسیار سخت خواهد بود. در دنیای اینترنت و درجایی که تمامی ارتباطات، تبادلات بانکی، تماسها و… درحال الکترونیکی شدن هستند، اثبات وجود خود در اینترنت، اهمیت بسیاری پیدا میکند و با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات، امنیت به یکی از مهمترین مباحث در فرآیند طراحی و مدیریت سازمانها تبدیل شده است و در تمام زیرسیستمها و سرویسهای درون‌سازمانی برای استفاده از خدمات اختصاصی باید به طریقی هویت خود را آشکار سازید. ادامه مطلب

مدیریت نشست- امنیت

امنیت در BPMS فراگستر – مدیریت نشست

سیستم BPMS فراگستر از بعد امنیتی معیارهای مختلفی را پاس نموده است. لذا در سلسله مقالاتی در نظر داریم به ابعاد مختلف امنیتی BPMS فراگستر بپردازیم. در این مقاله به معیارهای موجود در حوزه مدیریت نشست اشاره خواهد شد که سیستم مدیریت فرایندهای فراگستر آنها را پوشش میدهد. ادامه مطلب