نوشته‌ها

طراحی و معماری امنیت

امنیت در BPMS فراگستر – طراحی و معماری

بدنبال مقالات قبلی منتشر شده در ارتباط با امنیت نرم افزار BPMS فراگستر، در این مقاله به معیارهای موجود در طراحی، معماری و کدنویسی و موارد مربوط به نصب اشاره خواهد شد که سیستم BPMS فراگستر آنها را پوشش میدهد.

ادامه مطلب