نوشته‌ها

تشخیص و تصدیق هویت

امنیت در BPMS فراگستر – تشخیص و تصدیق هویت

نرم‌افزار BPMS فراگستر ، از بعد امنیتی معیارهای مختلفی را پاس نموده است. لذا در سلسله مقالاتی در نظر داریم به ابعاد مختلف امنیتی BPMS فراگستر بپردازیم. در این مقاله به معیارهای موجود در حوزه تشخیص و تصدیق هویت اشاره خواهد شد که نرم‌افزار BPMS فراگستر آنها را پوشش میدهد. ادامه مطلب

مدیریت نشست- امنیت

امنیت در BPMS فراگستر – مدیریت نشست

سیستم BPMS فراگستر از بعد امنیتی معیارهای مختلفی را پاس نموده است. لذا در سلسله مقالاتی در نظر داریم به ابعاد مختلف امنیتی BPMS فراگستر بپردازیم. در این مقاله به معیارهای موجود در حوزه مدیریت نشست اشاره خواهد شد که سیستم مدیریت فرایندهای فراگستر آنها را پوشش میدهد. ادامه مطلب

تصدیق حقوق دسترسی

امنیت در BPMS فراگستر – تصدیق حقوق دسترسی

سیستم BPMS فراگستر از بعد امنیتی معیارهای مختلفی را پاس نموده است لذا در سلسله مقالاتی در نظر داریم به ابعاد مختلف امنیتی BPMS فراگستر بپردازیم. در این مقاله به معیارهای موجود در حوزه تصدیق حقوق دسترسی اشاره خواهد شد که سیستم BPMS فراگستر آنها را پوشش می‌دهد. ادامه مطلب

طراحی و معماری امنیت

امنیت در BPMS فراگستر – طراحی و معماری

بدنبال مقالات قبلی منتشر شده در ارتباط با امنیت نرم افزار BPMS فراگستر، در این مقاله به معیارهای موجود در طراحی، معماری و کدنویسی و موارد مربوط به نصب اشاره خواهد شد که سیستم BPMS فراگستر آنها را پوشش میدهد.

ادامه مطلب

بررسی صحت ورودی و خروجی

امنیت در BPMS فراگستر – بررسی صحت ورودی و خروجی

پیرو انتشار مقالات قبلی در ارتباط با مبحث امنیت در BPMS فراگستر، در این مقاله قصد داریم به معیارهای موجود در حوزه بررسی صحت ورودی و خروجی این نرم‌افزار اشاره کنیم.
اغلب آسیب‌پذیری های امنیتی برنامه‌های کاربردی از ضعف بررسی صحت داده‌های ورودی و خروجی بوجود می‌آید.

ادامه مطلب