نوشته‌ها

گواهینامه ارزیابی امنیتی اتوماسیون اداری

اخذ «گواهی ارزیابی امنیتی برنامه های کاربردی» برای اتوماسیون اداری و مدیریت فرآیندهای فراگستر

سیستم اتوماسیون اداری فراگستر با پشت سر گذراندن موفقیت آمیز آزمون‌های مختلف ارزیابی امنیتی و نفوذپذیری شرکت امن افزار گستر شریف،مبتنی بر استاندارد OWASP، توانست”گواهینامه ارزیابی امنیتی نرم افزارهای کاربردی ” را دریافت نماید.

ادامه مطلب

Business Process Management System

معیارهای انتخاب و خرید نرم افزار BPMS (مدیریت فرآیند کسب و کار)

نرم افزار مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPMS) نرم افزاری تحول آفرین در تولید نرم افزار و مدیریت اطلاعات است. به لطف این نرم افزار قدرتمند و با استفاده از زبان گرافیکی ساده میتوان ایده های نرم افزاری سازمان را در مدت کوتاهی عملی کرد. ادامه مطلب

تشخیص و تصدیق هویت

امنیت در BPMS فراگستر – تشخیص و تصدیق هویت

نرم‌افزار BPMS فراگستر ، از بعد امنیتی معیارهای مختلفی را پاس نموده است. لذا در سلسله مقالاتی در نظر داریم به ابعاد مختلف امنیتی BPMS فراگستر بپردازیم. در این مقاله به معیارهای موجود در حوزه تشخیص و تصدیق هویت اشاره خواهد شد که نرم‌افزار BPMS فراگستر آنها را پوشش میدهد. ادامه مطلب

مدیریت نشست- امنیت

امنیت در BPMS فراگستر – مدیریت نشست

سیستم BPMS فراگستر از بعد امنیتی معیارهای مختلفی را پاس نموده است. لذا در سلسله مقالاتی در نظر داریم به ابعاد مختلف امنیتی BPMS فراگستر بپردازیم. در این مقاله به معیارهای موجود در حوزه مدیریت نشست اشاره خواهد شد که سیستم مدیریت فرایندهای فراگستر آنها را پوشش میدهد. ادامه مطلب

تصدیق حقوق دسترسی

امنیت در BPMS فراگستر – تصدیق حقوق دسترسی

سیستم BPMS فراگستر از بعد امنیتی معیارهای مختلفی را پاس نموده است لذا در سلسله مقالاتی در نظر داریم به ابعاد مختلف امنیتی BPMS فراگستر بپردازیم. در این مقاله به معیارهای موجود در حوزه تصدیق حقوق دسترسی اشاره خواهد شد که سیستم BPMS فراگستر آنها را پوشش می‌دهد. ادامه مطلب