نوشته‌ها

انواع نامه‌های اداری

جلسه سوم | انواع ماهیت‌های نامه اداری کدم‌اند ؟

در جلسه دوم آموزش اتوماسیون اداری  به اجزای یک نامه اداری  اشاره شد، حال باید دانست که نامه‌های اداری ازلحاظ ماهیت می‌توانند به چه انواعی تقسیم‌بندی شوند. آیا ماهیت همه نامه‌های اداری یکسان است، یا می‌تواند متفاوت باشد؟

هر نامه اداری می‌تواند انواع و ماهیت‌های مختلفی داشته باشد در این جلسه شمارا با انواع  یک نامه اداری آشنا می‌کنیم. ادامه مطلب