نوشته‌ها

محیط زیست و نقش نرم افزار اتوماسیون اداری

دیدن بعضی از صحنه ها بشدت در هر لحظه و هر شرایطی که قرار داشته باشی بشدت دلهره آوره. برای من هم دیدن افرادی که ماسک زده در خیابان های شلوغ و پر از آلودگی در رفت آمد هستند بشدت دلهره آور و نا خوشاینده، این صحنه مخصوصاً در فصل پاییز و زمستان بواسطه پدیده وارونگی هوا شدت بیشتری هم به خودش می گیره. ادامه مطلب

تاثیر رضایت مشتریان بر فروش محصول و سودآوری سازمان

تاثیر رضایت مشتریان بر فروش محصول و سودآوری سازمان

مقدمه

بدون شک ملاک واقعی برای ارزش گذاری یک شرکت، میزان رضایت مشتریان است. چیزی که اگر نباشد هیچ کسب و کاری نمی تواند ادامه حیات داده و ایجاد شغل نموده و یا زندگی کسانی را که در آن کار کرده و به مردم خدمت ارائه می دهند تامین نماید. اهداف یک سازمان بر اساس نیازمندی‌های مشتریانش شکل می گیرد. اهداف به صورت فرایندی تعریف می شوند و فرایندها در عمل تحت کنترل و سازماندهی انجام می شوند. ادامه مطلب