نوشته‌ها

مهندسی مشتری مداری

تقدیر سازمان ملل از فعالیتهای شرکت فراگستر

شرکت مهندسی پژوهشی فراگستر در اولین جشنواره ملی تولیدکننندگان جوان از سازمان ملل لوح تقدیر دریافت کرد. ادامه مطلب