نوشته‌ها

افزایش چابکی سازمان

راهبردهای افزایش چابکی سازمان

ما در دنیایی از تغییرات پیوسته زندگی می‌کنیم. جهانی‌سازی، اتوماسیون، هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی به سرعت در حال تغییر شکل صنایع هستند. واحدهای سازمانی، هرچه بیشتر فراوظیفه‌ای می‌شوند و آهنگ حرکت کار و تسهیم اطلاعات از همیشه سریعتر شده است. سازمان‌ها فقط به سازگاری با این تغییرات نیاز ندارند، بلکه باید بعنوان یک فرصت برای پاسخگویی به تقاضاهای مشتریان و بازار، آن را تحت کنترل خود درآورند. ادامه مطلب

سیستم مدیریت منابع انسانی، کسب و کار شما را بهبود می‌بخشد

سیستم مدیریت منابع انسانی، کسب و کار شما را بهبود می‌بخشد

مقدمه

دنیای امروز همراه با تغییرات پرشتاب به سمت آینده در حرکت است و سازمان‌هایی در این دنیا می‌توانند به بقاء خود ادامه دهند که با تکنولوژی روز و شانه به شانه با سایر رقبا حرکت کنند. با توجه به اینکه نیروی انسانی بعنوان مهمترین نیروی محرکه سازمان‌ها لحاظ می‌شوند و اتلاف وقت نیروی انسانی برای انجام کارهای روزمره پرسنلی و آموزشی موجب کاهش بازدهی سازمان می‌شود. لذا بکارگیری علوم نوین و سیستم‌های الکترونیکی می‌تواند از اتلاف وقت نیروی انسانی کاسته و بازدهی سازمان را افزایش دهد. در این مقاله ابتدا عوامل موثر بر بهره‌وری در سازمان می‌شود را شناسایی نموده و سپس به معرفی سیستم مدیریت منابع انسانی پرداخته و دلایلی را که موجب افزایش بهره‌وری و بهبود کسب و کار می‌شود، بیان نماییم. ادامه مطلب