نوشته‌ها

معیارهای انتخاب و خرید نرم افزار اتوماسیون اداری

همگام با رشد سریع سازمان ها و افزایش نیاز آنها به سیستم های مکانیزه فرآیندهای سازمانی و گردش الکترونیکی مکاتبات، انواع و اقسام نرم افزار اتوماسیون اداری نیز در این حوزه تولید و منتشر شده اند. نرم افزارهای متفاوتی که احتمالا با وجود داشتن قابلیت های پایه ای یک نرم افزار اتوماسیون اداری، ممکن است پاسخگوی نیازهای سازمان شما نباشند. تنوع در این نرم افزارها به ناگزیر کار انتخاب و خرید آن را برای مدیران سازمان ها دشوار می کند.

ادامه مطلب