نوشته‌ها

مدیریت زمان

برای اعمال مدیریت زمان در سازمان خود چه برنامه ای دارید؟

مقدمه

تاکنون به این فکر کرده اید، که چرا تعدادی از مردم یا سازمان‌ها از بقیه موفق تر هستند؟ چرا بعضی از آنها درآمد بیشتری نسبت به بقیه دارند و خیلی سریع پیشرفت می کنند؟ حتی چرا تعدادی از مردم طول عمر بیشتری نسبت به بقیه دارند؟ ادامه مطلب