نوشته‌ها

مهندسی مشتری مداری

برگزاری سمینار سخنرانی مدیریت

اولین دوره از سمینارهای سخنرانی مدیریت بر خویشتن با موضوع مدیریت بر تنش و استرس در حالی در فراگستر برگزار شد که امروزه بالا بردن سطح دانش پرسنل در خصوص مدیریت بر خویشتن و کنترل و تمرکز به فعالیت های روزانه در داخل و خارج از محیط کار به یکی از چالشهای اساسی در حوزه منابع انسانی بدل شده است. ادامه مطلب