نوشته‌ها

سنجش کارایی مدیر IT

آیا مدیر IT سازمان ما کاراست؟

فناوری اطلاعات، در حال ایفای نقشی با اهمیت فزاینده در کسب‌وکار کنونی است. پذیرش و درک فناوری اطلاعات و سنجش میزان تاثیر آن برای گسترش و سودآوری هر کسب‌وکاری ضروری است.

فناوری اطلاعات، شامل تمامی سخت‌افزارها و نرم‌افزارهایی است که یک سازمان برای دستیابی به اهداف و انجام ماموریت‌هایش از آنها بهره می‌برد.

ادامه مطلب

افزایش کارایی کارمندان

مدیران بخوانند: راه های اصولی افزایش کارایی کارمندان

خوب یا بد، ما امروز بیشتر زمان خود را در محیط کار و کنار همکارانمان سپری می‌کنیم تا در کنار خانواده. بخاطر همین همکاران ما ناخودآگاه روی حال و روز و اخلاق ما تاثیر مستقیم می‌گذارند. بعنوان مثال یک کارمند با انگیزه می‌تواند محیط کار را به بهترین شکل ممکن مثبت و شاداب کند و برعکس، یک کارمند بی‌انگیزه می‌تواند مثل یک تانک از رویمان رد شود و همه را له و لورده کند! ادامه مطلب

شاخص یکپارچگی سیستمهای اطلاعاتی

شاخص یکپارچگی سیستمهای اطلاعاتی

شاخص یکپارچگی سیستمهای اطلاعاتی یا Information Systems Integration Index یک شاخص یا امتیاز برای اندازه‌گیری میزان در دسترس بودن اطلاعات تولید شده توسط یکی از اجزای اطلاعاتی توسط سایر اجزا می‌باشد. ادامه مطلب