نوشته‌ها

مديريت فرايند كسب و كار اتوماسیون اداری

الزام استفاده از مدیریت فرایند کسب و کار در بستر اتوماسیون اداری

همانطور که میدانیم تغییرات محیط سازمان‌های امروزی آنها را با چالش‌هایی روبرو کرده است. سازمان‌ها و شرکت‌های کوچک و بزرگ امروزی نیازمند این هستند که در این شرایط محیطی جدید بتوانند با یکدیگر رقابت کنند. در واقع امروزه در یک سازمان رویکرد وظیفه‌ای که از پیش تعیین شده باشد مانع سازندگی و پویایی خواهد شد و عقب ماندگی آن سازمان را در پی خواهد داشت. امروزه مدیران اجرایی درباره لزوم بکارگیری اتوماسیون اداری اتفاق نظر دارند. اما در مورد پیاده‌سازی مدیریت فرایند کسب و کار بعلت جدید بودن آن نظرات مختلفی ارائه شده است. در این مقاله سعی کرده‌ایم تا لزوم پیاده‌سازی مدیریت فرایند کسب و کار را در بستر اتوماسیون اداری بیان کنیم. ادامه مطلب

اتوماسیون اداری و BPMS

اتوماسیون اداری و BPMS دو روش مکمل برای یک هدف

در مقالات تخصصی فراگستر پیش از این درباره مزایای اتوماسیون اداری صحبت کرده‌ایم. با اندکی تفکر متوجه می‌شوید که فواید اتوماسیون اداری و BPMS بسیار مشابه همدیگر هستند این مهم بیانگر ارتباط اتوماسیون اداری و BPMS است. ادامه مطلب

آیا واقعاً BPMS بهره‌وری را افزایش می دهد؟

آیا واقعاً BPMS بهره‌وری را افزایش می دهد؟

یکی از شرکتهای مشاوره مدیریت برتر دنیا ادعا کرده بود که BPMS تا ۴۶ درصد بهره‌وری را افزایش میدهد. جای تعجب دارد که آیا تحقق چنین هدفی امکانپذیر است؟ البته این موضوع به شرکت فراگستر در طول پروژه‌های مختلف BPMS ثابت شده است. در این مقاله به برخی از روشهایی که BPMS باعث افزایش بهره‌وری میگردد، اشاره خواهد شد: ادامه مطلب