نوشته‌ها

BPMS مقابل EPR یا کنار آن

BPMS مقابل ERP یا کنار آن؟-۳

در دو مقاله قبلی جایگاه BPMS و ERP به عنوان مکمل یکدیگر شناخته شدند. اما باید گفت در رویکرد آنها نسبت به بهبود فرایندهای سازمانی بعضاً نقشی متضاد و خلاف یکدیگر دارند که در این مقاله به آنها پرداخته خواهد شد. ادامه مطلب