نوشته‌ها

تفاوت UML و BPMN

تفاوت UML و BPMN

UML مخفف واژه‌های Unified Modeling Language و BPMN مخفف واژه‌های Business Process Modeling Notation می‌باشد. UML برای مدلسازی نرم‌افزارها و BPMN برای مدلسازی فرآیندها کاربرد دارد. در این مقاله می‌خواهیم به بررسی این دو زبان پرداخته و کاربرد آنها را درخصوص مدلسازی فرایندها و روال‌های کاری سازمان مورد بررسی قرار دهیم ادامه مطلب