نوشته‌ها

ساخت فرایند بوسیله تکنیک MVP

ساخت فرایند بوسیله تکنیک MVP

در روند تولید محصول، مفهومی به نام MVP وجود دارد. Minimum Viable Product) MVP) به معنای محصول حداقلی قابل حیات است و به محصولی گفته می‌شود که حداقل ویژگی‌های محصول قابل ارائه به مشتری را داشته باشد و این محصول سبب رضایت مشتری شود.  ادامه مطلب