نوشته‌ها

پورتال مشتریان فراگستر

نسخه جدید پورتال مشتریان فراگستر رونمایی شد

شرکت فراگستر در راستای نتایج حاصل از جلسات متعدد هم‌اندیشی خدمات و با رعایت اصول تمرکز بر نیازهای مشتریان و درک انتظارات آنها و همچنین با هدف ارتقای سطح کیفیت ارائه خدمات، اقدام به راه اندازی«نسخه جدید پورتال مشتریان فراگستر» نموده است.

ادامه مطلب

ثبت نام در پورتال مشتریان بدون نیازبه تماس تلفنی

ثبت نام در پورتال مشتریان بدون نیاز به تماس تلفنی

مشتریان محترم فراگستر، ازاین پس میتوانند بدون نیاز به برقراری تماس تلفنی بافراگستر در پورتال مشتریان ثبت نام نمایند. بااستفاده از این امکان که در راستای سهولت دسترسی به خدمات الکترونیکی سایت افزوده شده است، هریک ازکاربران میتوانند….

مشتریان محترم فراگستر، از این پس میتوانند بدون نیاز به برقراری تماس تلفنی با فراگستر در پورتال مشتریان ثبت نام نمایند. با استفاده از این امکان که در راستای سهولت دسترسی به خدمات الکترونیکی سایت افزوده شده است، هریک ازکاربران میتوانند بصورت جداگانه وتنها بادر اختیار داشتن کد پشتیبانی سازمان خود، فرم ثبت نام راتکمیل نمایند تابرای هرکدام نام کاربری جداگانه ای در پورتال مشتریان ایجاد گردد. ادامه مطلب