نوشته‌ها

یک سال دیگر از با هم بودنمان گذشت...

یک سال دیگر از با هم بودنمان گذشت…

ماه‌ها، روزها، ساعت‌ها، دقیقه‌ها و ثانیه‌ها، بی‌پروا و بی‌وقفه، بریکدیگر پیشی گرفتند و به پیش رفتند تا برگی دیگر بر دفتر عمر بیفزایند و خاطر‌اتی نو در خاطر ما حک کنند؛ خاطراتی سرشار از آموزه‌ها و تجربه‌های بسیار که اگر نیک بنگریم و بدرستی به خاطر آوریم، خاطری آسوده‌تر و مطمئن‌تر از پیش را در آینده ما رقم می‌زنند و تا به آنجا می‌انجامند که سبب‌ساز پیروزی‌ها و کامروایی‌های بسیاردرآینده دور و نزدیک می‌شوند. ادامه مطلب