نوشته‌ها

داستان موفقیت

داستان موفقیت اجرای اتوماسیون اداری در کمیته ملی المپیک ایران

درباره کمیته ملی المپیک ایران

این کمیته سازمانی مستقل و غیر انتفاعی است و در شمار موسسات عمومی غیر دولتی محسوب می شود. کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل مندرج در منشور المپیک به منظور توسعه ورزش، تربیت نیروهای جوان، حمایت از نهضت المپیک، رونق بخشیدن رشته های ورزشی و برنامه بازیهای المپیک و آسیایی و همچنین شرکت در اقداماتی که موجب ارتقای صلح و حمایت و ترغیب اخلاقیات ورزشی باشد تشکیل شده است. ادامه مطلب