نوشته‌ها

مهندسی مشتری مداری

دریافت گواهینامه Grade A در زمینه تولید نرم افزار

بر اساس ارزیابی انجام شده در تاریخ ۸۶/۸/۱۴ توسط تیم ارزیابی سیستم مدیریت کیفیت سازندگان و پیمانکاران یک شرکت معتبر خودرو سازی، شرکت فراگستر موفق به دریافت Grade A در زمینه طراحی و تولید نرم افزار گردید. ادامه مطلب