نوشته‌ها

دموی نرم افزار اتوماسیون اداری

دموی نرم افزار اتوماسیون اداری

مشاهده و بررسی کارایی نرم افزار بصورت آزمایشی را «دمو» می‌نامند. دموی نرم افزار اتوماسیون اداری ، به کاربران کمک می‌نماید تا بتوانند انتخاب مناسبی جهت خرید نرم افزار داشته باشند. جلسات دمو براساس سطح شرکت کنندگان می‌تواند بصورت مدیریتی و یا تخصصی برگزار گردد. ادامه مطلب