نوشته‌ها

شاخصهای بهره وری اتوماسیون اداری

به بهانه روز ملی بهره وری؛ معرفی شاخصهای بهره وری متأثر از سیستم اتوماسیون اداری

اول خرداد هر سال در ایران به‌عنوان روز ملی بهره وری و بهینه‌سازی مصرف نام‌گذاری شده است. ثبت این روز در تقویم ملی کشورمان، بهانه‌ای برای تکرار اهمیت استفاده مؤثر و مطلوب از زمان، امکانات، سرمایه، فرصت‌ها و نیروی انسانی در جهت تولید، بهینه‌سازی مصرف و درنتیجه، رسیدن به رشد و شکوفایی همه‌جانبه اقتصادی و اجتماعی در جامعه است.

در همین راستا به بهانه این روز، تصمیم گرفتیم در این نوشته به موضوع پراهمیت بهره وری بپردازیم و نگاهی به برخی از شاخصهای بهره وری متاثر از سیستم اتوماسیون اداری و مدیریت فرآیندها در سازمان‌ها بیاندازیم.

ادامه مطلب