نوشته‌ها

روشهای یکپارچگی BPM با سایر سیستمهای تخصصی سازمان

روشهای یکپارچگی BPM با سایر سیستمهای تخصصی سازمان

یکی از اهداف اجرای سیستمهای مدیریت فرایندهای کسب و کار، در یک سازمان، ایجاد یکپارچگی بین اطلاعات سیستم BPM و سیستمهای جزیره ای یا تخصصی آن سازمان میباشد.

برای یکپارچه‌سازی سیستمهای موجود با فرایندها، راهکارهای متفاوتی وجود دارد که در این مقاله آنها را معرفی میکنیم و به بررسی مزایا و معایب هر کدام میپردازیم و در نهایت مناسبترین رویکرد را معرفی میکنیم.

ادامه مطلب