نوشته‌ها

مقاومت ساعت اپل

مقاومت ساعت اپل در برابر شکنجه!

در ویدیویی که خبرگزاری تکنولوژی CNET منتشر کرد، Apple Watch ویا همان ساعت اپل تحت شدیدترین شکنجه ها قرارگرفت اما همچنان به کار خود ادامه داد! دراین آزمایش یا به عبارتی شکنجه، این ساعت ابتدا ده دقیقه در آب رها شد، سپس پخته شد که با مشاهده مقاومت آن، شکنجه گر دوام نیاورد و اینبار ساعت اپل را پخت! اما ساعت باز هم به مقاومت ادامه داد که دراین مرحله ساعت اپل رنده شد!  ادامه مطلب