نوشته‌ها

برگزاری سمینار موردکاوی در دانشگاه صنعتی شریف

برگزاری سمینار موردکاوی در دانشگاه صنعتی شریف

در هفته ای که گذشت سمیناری با عنوان «مروری بر تجربیات حاصل از پروژه BPM توسط شرکت فراگستر در مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا AIRIC» در محل دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. ادامه مطلب