نوشته‌ها

برگزاری هفتگی سمینارهای BPMS سمینار رایگان آموزشی BPMS

برگزاری سمینار رایگان آموزشی BPMS شرکت فراگستر

شرکت مهندسی پژوهشی فراگستر از مجریان برتر پروژه‎های BPMS در کشور، در نظر دارد در ادامه برگزاری سمینار رایگان آموزشی BPMS ، که با موفقیت در حال اجراست، دوره تخصصی دیگری را که مبتنی بر دو بعد تئوری و کاربردی خواهد بود، در مرداد ماه امسال با محوریت ابزارها و روش‎های مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPMS) برگزار نماید. ادامه مطلب