نوشته‌ها

هشتمین دوره از سمینارهای BPMS فراگستر

برگزاری هشتمین دوره از سمینارهای BPMS فراگستر

در راستای برگزاری سمینارهای BPMS فراگستر، که بصورت هفتگی برگزار میگردد؛ جلسه هفته سوم مهر ماه ۹۳ در عصر روز چهارشنبه مورخ ۹۳/۰۷/۱۶ برگزار گردید.

ادامه مطلب

سمینارهای BPMS فراگستر

برگزاری هفتمین دوره سمینارهای BPMS فراگستر

شرکت فراگستر در هفتمین دوره سمینارهای BPMS فراگستر که در شهریور ماه ۱۳۹۳ با استقبال قابل توجه مدیران و متخصصان ارشد از سازمانها و نهادها برگزار شد، طی ۴ گروه مختلف در ساختمان مرکزی فراگستر پذیرای میهمانان خود بود. ادامه مطلب

برگزاری سمینارBPMS در دانشگاه امام خمینی قزوین

برگزاری سمینارBPMS در دانشگاه امام خمینی قزوین

در راستای برگزاری سلسله سمینارهای BPMS، اینبار سمینارBPMS یکروزه‌ای در دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین توسط آکادمی فراگستر برگزار گردید. ادامه مطلب