نوشته‌ها

مهندسی مشتری مداری

بازدید وزیر بازرگانی از فناوری های ارائه شده توسط فراگستر

مسعودمیر کاظمی وزیر بازرگانی در سیزدهمین نمایشگاه الکامپ اظهار داشت: در ۱۰سال آینده حجم بالایی از تجارت ایران به وسیله تجارت الکترونیک و در دنیای مجازی انجام می‌شود. ادامه مطلب