نوشته‌ها

محاسبه بهای تمام شده محصول تولیدی

محاسبه بهای تمام شده محصول تولیدی

سازمان‌های امروزی از هر نوع و اندازه با فشار فزاینده‌ای برای بهبود کارایی و اثربخشی روبرو هستند. تقریباً در تمام کشورهای جهان، سازمان‌ها بیش از گذشته از نظر پاسخگویی مالی زیر فشارند. چرا که حسابداری سنتی دیگر پاسخگوی نیازهای مدیران نیست. در این میان مدیران با استفاده از محاسبه بهای تمام شده هزینه‌ها را برحسب خروجی‌ها اندازه‌گیری می‌نمایند. در این مقاله قصد داریم بهای تمام شده محصول تولیدی را توضیح داده و کاربرد آن را در سازمان و رویکرد مدیران شرح نماییم. ادامه مطلب