نوشته‌ها

مکانیزه نمودن سیستم های منابع انسانی

لزوم مکانیزه نمودن سیستم های منابع انسانی و مروری بر روش های آن-بخش دوم

بخش دوم و ادامه مقاله لزوم مکانیزه نمودن سیستم های منابع انسانی و مروری بر روش های آن:

مراحل اصلی تهیه سیستم اطلاعاتی مدیریت منابع انسانی

تهیه و اجرای موفقیت آمیز سیستم جامع و یکپارچه اطلاعات منابع انسانی در گرو عوامل گوناگونی است که فقدان هریک می تواند نتایج نامطلوبی را برجای گذارد. عواملی که بعضاً آشکار و بعضاً ناشناخته هستند ولی مطلقاً کم اهمیت نیستند و این بدان دلیل است که اجرای پروژه سیستم جامع علاوه بر تهیه یک نرم افزار کارآمد امکانات و اقدامات بسیاری را می طلبد تا به نتایج مطلوب برسد. برخی از مهمترین این عوامل عبارتند از: ادامه مطلب

لزوم مکانیزه نمودن سیستم های منابع انسانی و مروری بر روش های آن

لزوم مکانیزه نمودن سیستم های منابع انسانی و مروری بر روش های آن-بخش اول

چکیده:

از نیروی انسانی به عنوان مهمترین منبع در سازمان و درکسب درآمد آن یاد می‌شود. شناسایی و کاربرد نیروی انسانی به‌عنوان مهمترین منبع – نه در قالب شعار- در وهله اول مستلزم آگاهی از ابعاد معرفتی ، مهارتی و نگرشی آن و در وهله دوم مستلزم اعتقاد و کاربرد اطلاعات و رفتار با برابر آن اطلاعات است. براساس آمارهای منتشره ، نقش اول ثروت آفرینی در کشورهای توسعه یافته را سرمایه های انسانی با ۶۷ درصد به خود اختصاص می دهند و این در حالی است که مجموع سهم منابع طبیعی و منابع فیزیکی در این کشور ها تنها ۳۳ درصد است. در چنین فضایی که رقابت رمز بقا و ماندگاری سازمانهاست ، سیستم کارآمد اطلاعات منابع انسانی و عملکرد مناسب آن به‌عنوان سلاحی رقابتی در پدیدآوردن فرصتها و غلبه بر تهدیدات برای سازمانهاست و در عین حال یک مزیت نسبی و چراغ راه مدیران به حساب می آید. ادامه مطلب

گزارش محاسبه سوابق پرسنلی، پیشنیاز سیستم ارتقاء در منابع انسانی

محاسبه سوابق پرسنلی، پیشنیاز سیستم ارتقاء در منابع انسانی

محاسبه سوابق پرسنلی، پیشنیاز سیستم ارتقاء در منابع انسانی

بی هیچ شکی، گرد آوری گزارشات مربوط به سوابق پرسنلی از نیاز های روزانه واحد منابع انسانی سازمانها بوده و در مواقع صدور احکام و یا در هنگام محاسبه ارتقاء پرسنل و حتی زمانی که مدیریت نیاز به اطلاعات جامع و کاملی از سوابق پرسنلی داشته باشد، زمان بسیار زیادی را از اعضای واحد منابع انسانی صرف می کند. ادامه مطلب

نرم افزار منابع انسانی فراگستر

تولید خروجی های قانونی حقوق و دستمزد با یک کلیک

تولید خروجی های قانونی حقوق و دستمزد با یک کلیک

مقدمه

به منظور تسهیل درتولید دیسکت های مالیات ،بیمه تامین اجتماعی و بانک در سیستم حقوق و دستمزد فراگستر و کاهش هزینه ها و صرفه جویی در زمان و اطمینان بخش بودن ارائه اطلاعات قانونی، شرکت فراگستر اقدام به ایجاد تغییرات بنیادینی در طراحی و پیاده سازی ماژول تولید کننده خروجی های قانونی در نرم افزار منابع انسانی خود نموده است. ادامه مطلب