نوشته‌ها

سیستم هایBPM در خدمت [کار دانشی]

سیستم هایBPM در خدمت [کار دانشی]

کار دانشی (Knowledge work) اصطلاحاً به آن دسته از مشاغلی گفته می شود که فعالیت های اصلی آنها مستلزم دریافت، پردازش و انتقال اطلاعات است. ادامه مطلب