نوشته‌ها

سامانه اتوماسیون اداری رقیب پرونده های اداری

سامانه اتوماسیون اداری رقیب پرونده های اداری

نرم افزار اتوماسیون اداری

اتوماسیون اداری، نرم افزاریست که به کمک آن تمام نیازهای اداری یک سازمان بطور مکانیزه و هوشمند انجام میشود، به گردش کار سرعت می بخشد و با جمع‌آوری اطلاعات مربوط به فعالیت ها وطبقه‌بندی آن ها، پایگاه اطلاعاتی قابل اتکایی را برای تصمیم‌گیری مدیران سازمان فراهم میاورد و پاسخگوی بخش های عمده‌ای ازنیازمدیران است. ادامه مطلب